SPREAD

Moneyline

Total

Thursday 2:30 PM ET

GLASGOW -vs- MILTON KEYNES

Regulation Time Only (60 Minutes)

GLASGOW

MILTON KEYNES